Markbyråns Miljöpolicy

Syftet med vår miljöpolicy är att sträva efter att minska resursförbrukning och att skapa en god miljö för oss och våra medarbetare att vistas i.

Vi ska uppnå detta genom:

  • att uppfylla lagstiftningens krav
  • att i största möjliga utsträckning återanvända material
  • att vid nya maskininvesteringar i första hand satsa på de typer som är miljöanpassade
  • att vara noggranna vid hantering av driv- och smörjmedel
  • att sträva efter minimering av tomgångskörning
  • att ständigt vara beredda att fortsätta och förbättra vårt miljöarbete
  • att sikta på att i första hand använda leverantörer med uttalade miljömål
  • att göra känt bland alla i företaget vad miljöarbetet siktar till
  • att där så är nödvändigt utbilda berörd personal i miljöfrågor


Åtvidaberg 11 december 2009
Markbyrån Torbjörn Brusk, VD