Markbyråns Kvalitetspolicy

Målsättningen med Markbyråns verksamhet är att med god lönsamhet utföra alla förekommande arbeten i och på mark. För att lyckas med den föresatsen krävs det att vi levererar.

  • rätt produkt i rätt tid
  • rätt kvalitet till en nöjd kund


Rätt kvalitet uppstår aldrig av en slump: den är frukten av en planerad samverkan mellan människor,teknisk kompetens, noggrannhet och effektivitet. Ett konsekvent genomtänkt kvalitetsarbete som vilar på dessa grunder ska leda till att vi når våra mål.

I samarbete med våra underentreprenörer och leverantörer ska vi aktivt verka för att uppfylla kundens uttalade och underförstådda behov, d.v.s. uppnå en god kvalitet och lämna nöjda kunder efter oss.

Åtvidaberg 11 december 2009
Markbyrån Torbjörn Brusk, VD